ลักษณะทางเทคนิคของเครื่องบรรจุภัณฑ์

- Nov 08, 2017-

1 ออกแบบวัสดุ: ขวาออกชนิดไปข้างหน้า

2 เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศอัดใช้กล่องร้อนคงร้อนทันทีวิธีการ ประหยัดพลังงาน

3 พิเศษไฟฟ้าจัดเครื่องทำความร้อน ความร้อนกระจายอย่างสม่ำเสมอ

4 ขนาดเล็ก รอยเท้า

5. มันเหมาะสำหรับการผลิตและการผลิตปริมาณปานกลาง เครื่องบรรจุสูญญากาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและสายการประกอบ

6, 0 นำเข้าเกาหลีไต้หวัน ญี่ปุ่น การใช้ประสิทธิภาพการทำงานตรงกัน มีเสถียรภาพ และเชื่อถือได้