เขตข้อมูลโปรแกรมประยุกต์ของเครื่องบรรจุภัณฑ์

- Nov 08, 2017-

เครื่องบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก หรือฟิล์มพลาสติกฟอยล์บรรจุภัณฑ์ สำหรับของเหลว ของแข็ง แป้งวางอาหาร อาหาร ผลไม้ ผัก ดอง เก็บผลไม้ สารเคมี ยาสมุนไพร อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือความแม่นยำ โลหะหายาก เช่น บรรจุภัณฑ์ รายการบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ สามารถป้องกันการเกิดออกซิเดชัน เชื้อรา มอด เน่า ชื้น ขยายอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับชา อาหาร ยา ร้านค้า สถาบันวิจัยและอุตสาหกรรมอื่น ๆ มีลักษณะที่สวยงาม กระชับโครงสร้าง ประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย ด้านล่างที่นั่งล้อเลื่อน ย้ายเพื่อความง่าย