เครื่องบรรจุสูญญากาศทำงานอย่างไร

- May 21, 2018-


packaging-rice-machine.jpg

หน้าที่หลักของบรรจุภัณฑ์สูญญากาศคือการทำออกซิเจนเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเสื่อมสภาพ TThe หลักการ บรรจุภัณฑ์สูญญากาศบรรจุภัณฑ์ ยังง่ายเนื่องจากการย่อยสลายอาหารส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ (เช่นเชื้อราและยีสต์) ต้องการออกซิเจน เพื่อความอยู่รอดและการบรรจุสูญญากาศใช้ในการบรรจุถุงและอาหาร การกำจัดออกซิเจนจากเซลล์ทำให้จุลินทรีย์สูญเสียสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัย การทดลองแสดงให้เห็นว่าเมื่อความเข้มข้นของออกซิเจนในถุงน้อยกว่า 1% การเจริญเติบโตและความเร็วในการขยายตัวของจุลินทรีย์จะลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อความเข้มข้นของออกซิเจนน้อยกว่า 0.5% จุลินทรีย์ส่วนใหญ่จะถูกยับยั้งและหยุดการเพาะพันธุ์ (หมายเหตุ: บรรจุภัณฑ์สูญญากาศไม่สามารถยับยั้งการย่อยสลายและการเปลี่ยนสีของอาหารที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและปฏิกิริยาเอนไซม์ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรวมวิธีการอื่น ๆ เช่นเครื่องทำความเย็นแช่แข็งอย่างรวดเร็วการคายน้ำการฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิสูงการฆ่าเชื้อด้วยการฉายรังสีไมโครเวฟฆ่าเชื้อ, เกลือดอง ฯลฯ )

นอกเหนือจากการยับยั้งการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของจุลินทรีย์แล้วฟังก์ชันที่สำคัญอื่น ๆ ก็คือเพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชันของอาหาร การเกิดออกซิเดชันของกรดไขมันในน้ำมันและไขมันจะเกิดออกซิไดซ์เพื่อทำให้เกิดรสชาติอาหารและแปรสภาพ นอกจากนี้การเกิดออกซิเดชันยังทำให้เกิดการสูญเสียวิตามินเอและซีและออกซิเจนของสารที่ไม่เสถียรในเม็ดสีอาหาร ใช้เพื่อลดสี ดังนั้นการยับยั้งการเกิดออกซิเดชันจึงสามารถป้องกันการเสื่อมเสียของอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากหน้าที่ของการทำออกซิเดชันและคุณภาพของการบรรจุสูญญากาศการบรรจุสูญญากาศเป็นหน้าที่หลักในการบีบอัดความต้านทานของก๊าซและการเก็บรักษา สามารถทำให้อาหารมีสีสันกลิ่นหอมรสชาติรูปร่างและคุณค่าทางโภชนาการเป็นเวลานาน